Kategoritekster er en ofte overset mulighed for webshops til at tiltrække nye kunder og øge chancen for salg i virksomhedens webshop. Mange webshops vælger nemlig blot at opsætte deres kategorisider udelukkende med fokus på at skabe en overskuelig oversigt med produkter fra den enkelte kategori. Det...

For mange virksomheder er deres hjemmeside blot et online visitkort, der ikke bruges som et aktivt redskab til at styrke forretningen. Men tiden, hvor denne tilgang fint kunne gå an er for længst ovre. I dag bruger potentielle kunder og samarbejdspartnere i høj grad hjemmesider til...

Forestil dig, at du har investeret en masse penge og købt en Ferrari. Knaldrød og lækker. En bil mange synes ser fantastisk ud. Ikke dårligt, vel? Men hvad nu, hvis din Ferrari har en motor fra en Lada - du ved, det gamle bilmærke med et...

Din målgruppe fortjener gode tekster, dvs. tekster, der er fejlfrie og læsevenlige, bidrager med relevant og værdifuldt indhold og har klare budskaber - ellers mister du hurtigt deres interesse. Derfor er en god tekstforfatter også en god investering. Skal dine tekster bruges på en hjemmeside, i...

Gode tekster er vigtige for enhver virksomhed, der vil være synlig online. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Det er da også én af de vigtigste faktorer for søgemaskiner, som Google, når de skal rangere hjemmesider i søgeresultaterne og matche dem med folks...

Har dit firma en blog? Hvis ikke så er det måske værd at overveje at gøre noget ved det. Der er nemlig mange fordele og stor økonomisk gevinst at hente for virksomheder, der har en god firmablog. Ønsker I at give jeres målgruppe et indblik i...

​Der er ikke mange produkter i verden, der sælger sig selv udelukkende baseret på deres navn eller udseende. Derfor følger der også en form for salgstekst med til størstedelen af alle produkter og ydelser. ​ Er du ikke i stand til at skrive tekster, der sælger, f.eks....

Skal du sælge et produkt eller en ydelse på skrift (men også mundtligt), er det værste, du kan gøre at fokusere alt for meget på tekniske facts og lange specifikationer. Du skal tværtimod gøre dine tekster interessante og spændende ved at fokusere på, hvad din...